Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen (CHZZ)

Beeldbank Historie Zaanse Ziekenhuizen

Oprichting

In 1991 is de Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen opgericht door de heer Dr. F. van Soeren, oud-internist en (tot eind 2004) voorzitter van de commissie. Na zijn overlijden is het voorzitterschap overgenomen door de heer L. Visser. Het doel was het aanwezige historische bezit betreffende de gezondheidszorg te ordenen en in beeld te brengen om het voor de toekomst veilig te stellen. Tevens is, vanaf de oprichting van de commissie in 1991, weer nieuw materiaal verzameld.
Dr. van Soeren heeft het ontstaan van de verschillende ziekenhuizen in de Zaanstreek, evenals de geschiedenis van dit ziekenhuis, uitgebreid beschreven in zijn boek: Huisartsen, specialisten & ziekenhuizen, feiten uit de Zaanse Geneeskunde van de twintigste eeuw.
Zie ook de webpagina: Korte ontstaansgeschiedenis van het Zaans Medisch Centrum

 

Doelstellingen

De commissie stelt zich ten doel:
 1. Het bevorderen van behoud en toegankelijkheid van historisch bezit van de Zaanse ziekenhuizen en de Zaanse afdeling van de KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.
 2. Het presenteren van het aanwezige materiaal d.m.v. exposities of in andere vorm. In de vitrine in de Centrale Hal wordt, behalve het tonen van archiefmateriaal, ook veel aandacht besteed aan afscheid en jubilea van medisch specialisten en overige medewerkers. Ook wordt ingegaan op de actualiteit met het tonen van foto's uit heden en verleden.
 3. Het opzetten en beheren van een beeldbank met als doel de historie van de Zaanse ziekenhuizen toegankelijk te maken voor de medewerkers en een groot publiek buiten het ziekenhuis.

 

Samenstelling commissie

De Commissie bestaat uit de volgende ex-medewerkers, allen gepensioneerd, en een huisarts-n.p., met daarbij hun voormalige functies:
 • F. Buntsma-Boers (lid)
 •  verpleegkundige
 • M. van Essen-Pouwer (secretaris)
 •  directiesecretaresse
 • B.A.M. van Kessel (lid)
 •  manager automatisering
 • N. van Loon-Hogewoning (penningmeester)
 •  hoofd Centrale Sterilisatie Afdeling
 • Dr. J.L.T. Oomen (waarnemend voorzitter)
 •  chirurg
 • Drs. H. Vink (lid, historicus)
 •  huisarts
 • M.J.J. Visser (lid)
 •  medewerkster Personeelszaken
 • L. Visser (voorzitter)
 •  directiesecretaris

   

  Informatie

  Secretariaat: Van Essen-Pouwer
  E-mail: info@historiezaanseziekenhuizen.nl